Përgjatë gjelbërimit anësor të bulevardit Partizanski, fidanët e rinj me gjelbërim të përhershëm të species drunore thuja janë një freskim i vërtetë, të cilët ekipet e terrenit po i mbjellin me etapa këto ditë.
Funksioni i tyre parësor është i një rëndësie të veçantë për autostradën më të ngarkuar, duke plotësuar hapësirën e korridorit të gjelbër.
Share