Këtë fundjavë ekipet e sektorit Aletë e Drurëve i realizuan me sukses aktivitetet e mënjanimit të dy drurëve në bul. 8 Shtatori, ku ato  përbënin rrezik të madh dhe ekzistonte rrezik për rënie të tyre duke e rrezikuar sigurinë e kalimtarëve dhe të komunikacionit.
Aksionin e realizuam sipas Aktvendimeve të lëshuara nga Qyteti i Shkupit, përkatësisht: Aktvendimi numër 14-6/291-2 nga data 02.05.2020 dhe Aktvendimi numër 14-6/234-2 nga viti 2009.
Për koordinimin dhe bashkëpunimin e përbashkët, i shprehim falënderim të madh komunës së Karposhit, Brigadës Territoriale të Zjarrfikësve, SPB dhe ekipeve të NP Parkingu i Qytetit

Share