Me rastin e 5 Qershorit, Ditës Botërore të Mjedisit Jetësor, sot në Parkun Natyror Gazi Baba organizuam aksion për pastrimin e mbeturinave, të cilit iu bashkuan shumica e nëpunësve administrativë, si dhe udhëheqësia e ndërmarrjes.
Ta ndryshojmë botën, duke filluar nga mjedisi ynë jetësor!
Share