По повод 5 јуни, светскиот ден на животната средина, денес во паркот на природата Гази Баба организиравме акција за чистење на отпадоците, во која се приклучија поголемиот дел од административните работници, како и раководството на претпријатието.
Да го промениме светот, почнувајќи од својата животна средина!
Share