Drejtori Sefi Shabani sot inspektoi terrenin për gjendjen e gjelbërimit nëpër rajone, se si po zhvillohen aktivitetet e kositjes së barit.
Kositjen masive të barit të rritur gjatë kësaj periudhe jemi duke e realizuar çdo ditë me intensitet të shtuar.
Me angazhimin maksimal të të gjitha resurseve në dispozicion, i realizojmë me përkushtim aktivitetet pranverore, me qëllim për të pasur gjelbërime të rregulluara dhe të pastra publike.
Share