21 Marsin e shënuam me mbjelljen e fidanëve gjethembajtës në prani të drejtorit Zuhejr Rexhepi, kryetares së Qytetit Danella Arsovska dhe drejtorit të Kopshtit Zoologjik Zoran Zoran Popov. Në aktivitetet për mirëseardhje të këndshme të pranverës, morën pjesë edhe nxënësit e shkollës së mesme dhe nxënësit e SHMSH për rehabilitim dhe arsim “Shën Naumi i Ohrit” nga Shkupi, duke e gjelbëruar oborin e ZOO Shkup

Share