Gjelbërimi është prioriteti ynë. Kjo është ajo të cilën e synojmë me gjithë përgjegjësi ndaj brezave të ardhshëm. Si detyrë e jona e besuar, por edhe e gjithë institucioneve përgjegjëse, me tërë mundin, përkushtimin dhe kujdesin, përpiqemi gjatë gjithë këtyre viteve të kontribuojmë në rregullimin dhe ngritjen e më shumë gjelbërimeve për të gjithë ne, për qytetin.

Pikërisht më datë 01.03.1961, me transformim u formua Ndërmarrja Komunale-prodhuese “Parqe dhe Gjelbërime”. Sot, 61 vite nga ekzistimi si Ndërmarrje Publike, gjatë gjithë këtyre viteve përpiqemi me përkushtim dhe me të gjitha resurset të ofrojmë sa më shumë gjelbërim.

Share