Në të gjitha rajonet këtë periudhë janë duke u realizuar aktivitete të rregullimit vjeshtor të sipërfaqeve të gjelbra publike. Kositja e parqeve, krasitja e shkurreve, pastrimi i barit të egër, mbledhja e gjetheve janë vetëm një pjesë e aktiviteteve rrjedhëse të ekipeve tona. Por, gjithsesi këtu është edhe mbjellja e rasatit të ri vjeshtor. Pra,
Reshjet shumëditore të shiut i intensifikuan aktivitetet e ekipeve tona edhe në orët e mbrëmjes.
Pas njoftimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike për paraqitje të erës dhe shiut të fuqishëm, i lusim qytetarët që të mos i parkojnë automjetet nën drurët e larta, në mënyrë që të shmangen pasojat e padëshiruara. Gjithashtu, nëse vëreni dru të rënë ju mund ta paraqitni rastin në Qendrën e Menaxhimit me Kriza në telefonin