Me lule të llojit të krizantemës, ekipet tona të terrenit i pasurojnë zhardinerët në të dyja anët e Urës së Gurit, në sheshin Maqedonia.
Krizantemat lulëzojnë gjatë gjithë vjeshtës dhe prania e tyre në mjediset urbane e spikat dhe e pasuron atmosferën vjeshtore në qytetin.
Share