Со цвеќе од видот хризантема нашите теренските екипи ги облагородуваат жардиниерите од двете страни на Камени мост, на плоштад Македонија.
Хризантемите цветаат во текот на целата есен и нивното присуство во урбаните средини ја нагласува и збогатува есенската атмосфера во градот.
Share