Rregullimi i sipërfaqeve me lule nëpër gjelbërimin publik është aktiviteti të cilin jemi duke e realizuar momentalisht nëpër sipërfaqet e gjelbra, me qëllim formësimin e dekorit vjeshtor të qytetit.
Me manushaqen vjeshtore ekipet e plotësuan zhardinerën në sheshin Filipi i Dytë, ndërsa krizantema me të cilën e rregulluam figurën e Pianos i jep në mënyrë diskrete një notë të bukur gjelbërimit.
Share