Ekipet е terrenit nga rajoni i Çairit janë fokusuar me të njëjtin intensitet në kositjen dhe rregullimin e sipërfaqeve me bar. Drejtori Sefi Shabani doli në terren për ti inspektuar punimet në lokacione të caktuara nëpër komunë.

Share