Теренските екипи од реон Чаир се насочени со ист интензитет на косење и уредување на тревните површини. Директорот Сефи Шабани направи обиколка на теренот, вршејќи увид на работата на определени локации низ општината.

Share