Këto ditë ekipet tona realizuan rikonstruktimin e plotë të një pjese të pajisjes së vendosur të parkut në lokalitetin Kanioni i Matkës.
Bëmë ngjyrosjen e konstruksionit të metaltë të kompletit të stolave dhe tavolinave dhe i zëvendësuam me elemente të reja të drurit në vendin e pjesëve të vjetra të dëmtuara.
Pjesë përbërese e parqeve dhe pyjeve parqe është pajisja urbane cila është vend për pushim dhe çlodhje, mundëson kënaqje në gjelbërim dhe natyrë.
Të jemi të ndërgjegjshëm, ta ruajmë mjedisin jetësor!
Share