Aktivitetet në të cilat ekipet tona punuan në periudhën e kaluar janë elementet e reja në Parkun e Parajsës, në lagjen Lisiçe e Re. Në vend të pavijoneve ekzistuese, të cilat në të kaluarën ishin shënjestër e vandalizmit nga persona të pandërgjegjshëm, ekipet ndërtuan dhe vendosën objekte të reja prej druri. Gjithashtu, u ndërtuan komplete të reja stolash dhe tavolinash, kosha plehrash, shtëpi prej druri për fëmijë dhe elementë rekreativë. Ato janë të mbuluara tërësisht me mjet për mbrojte nga ndikimet e jashtme atmosferike, ndërsa në pjesën e sipërme të pavijoneve u vendosën ballanike. Të vendosura nëpër gjelbërimin në disa lokacione, ato janë pjesë përbërëse e rregullimit të parkut, si elementë të domosdoshëm të parkut për vizitorët. Aktivitetet e tilla të cilat janë në bashkëpunim dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit, i realizojmë për të siguruar mjedise dhe parqe të rregulluara urbane, të cilat qytetarëve do t’u sigurojnë qëndrim dhe relaksim të këndshëm në natyrë.

Share