Ekipet e sektorit Aletë e Drurëve këtë periudhë janë duke kryer me përkushtim rregullimin e kurorave të pemëve përgjatë rrugëve dhe bulevardeve kryesore të qytetit.
Sot, në rrugën Ruzveltova bëmë krasitjen e degëve të drurëve, duke mundësuar dukshmëri dhe siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin.
Si pjesë e aktiviteteve të parapara në mirëmbajtjen e vegjetacionit nëpër gjelbërimin e qytetit, krasitja do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Share