Vazhdon rregullimi i sipërfaqeve të gjelbra publike në gjithë qytetin. Pra, gjatë kësaj periudhe ekipet e Sektorit – Ngritja e Gjelbërimit” kryejnë aktivitete gradualisht në disa lokacione. Një nga sipërfaqet tashmë të rregulluara është gjelbërimi në këndin ndërmjet rrugës Eseninova dhe rrugës Zhyl Vern në komunën e Kisella Vodës. Hapësira mori një rregullim të ri hortikulturor në një sipërfaqe prej 4,523 m², ku përveç rregullimit, është instaluar sistem i ri vaditjeje me 100 spërkatës.

Share