Në kuadër të gjelbërimit vjeshtor të qytetit, fidanët e rinj dekorativë tashmë е plotësojnë gjelbërimin në bulevardin Goce Dellçev në qendër të qytetit.
Nevoja për mirëmbajtje të gjelbërimit të bulevardit është prioritet për ne, të cilin e realizojmë në vazhdimësi me aktivitete të kositjes së barit, krasitjes së bimësisë, rikonstruksionit të gjelbërimit si dhe rregullimit hortikulturor.
Specifika e gjelbërimit të bulevardit është me rëndësi të veçantë duke e pasur parasysh rezistencën e tij në mjediset urbane.
Share