Kushtet e volitshme mundësuan që ekipet e terrenit të bëjnë sot rregullimin e plotë me fidanë të rinj në bulevardin Kiro Gligorov. Në pjesën e gjelbërt qendrore mbollëm gjithsej 350 fidanë gjethembajtës të llojit thuja occidentalis smaragd, të cilët në mënyrë lineare i japin plotësi gjithë gjelbërimit të bulevardit.

Share