Погодните временски услови овозможија теренски екипи денес да го реализираат целосното уредување со нови садници на булевар Киро Глигоров.
На средишниот зелен потег засадивме вкупно 350 зимзелени садници од видот thuja occidentalis smaragd кои праволиниски даваат целокупност на булеварското зеленилото.
Share