Sot në ambientet e ndërmarrjes u realizua takim ndërmjet drejtorit Zuhejr Rexhepi dhe kryetarit të shoqatës së personave me nevoja të veçanta SOS VITA, Ertan Shaqiri, me ç’rast u shpreh falënderim për bashkëpunimin e suksesshëm.

Share