Mirëmbajtja e gjelbërimit është detyra jonë dhe prioritet që kërkon aktivitete të vazhdueshme, sidomos gjatë dimrit. Pra, mbledhja e gjetheve, prerja e degëve të pemëve, krijimi i bordurave, pastrimi i sipërfaqeve të gjelbra nga mbeturinat, janë vetëm disa nga aktivitetet vijuese të cilat ekipet janë duke i kryer aktualisht në të gjitha zonat e gjelbërimit publik të qytetit.

Share