Одржувањето на зеленилото е наша задача, а и приоритет кој налага постојани активности, особено во зискиот период. Па така, собирање на лисјата, поткастрување на гранки од дрвјата, правење рабници, чистење на тревните површини од отпадоци, се само дел од тековните активности кои периодов  екипите ги извршуваат низ сите реони на јавните зелени површни во градот.

Share