Si pjesë përbërëse e aktiviteteve të ditës së sotme në përputhje me planin e planifikuar të punës, ekipet e zonës së Gjorçe Petrovit kositën barishtet dhe grumbulluan kashtë në rrugën 4 Korriku, shkurtuan shkurret në rrugën Vasil Çekalarov, si dhe grumbulluan letra dhe mbeturina nga pjesa tjetër e gjelbërimit në rajonin e lartpërmendur.

Share