Како составен дел на денешните активности согласно предвидениот план за работа, екипите од реонот Ѓорче Петров извршија косење на тревните површини и собирање откос на улица 4ти Јули, кроење грмушки на улица Васил Чекаларов како и собирање на хартија и отпадоци на останатиот дел од зеленилото на посочениот реон.

Share