Kositja vazhdon edhe më tej të jetë aktivitet prioritar dhe i rregullt i ekipeve tona, të cilin e realizuan sot në një pjesë të gjerësive të shtratit në kejin e lumit Vardar në rajonin e Qendrës.
Këto janë një pjesë e detyrave të rregullta të punës në përputhje me Programin vjetor për ngritjen dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit në rajonin e Qytetit të Shkupit.
Share