Pjesë e aktiviteteve të sotme të planifikuara është edhe kositja e gjelbërimit qendror në bul. Jane Sandanski dhe Aleksandri i Madh.
Ky gjelbërim është me intensitet të rritur të mirëmbajtjes dhe kositja e rregullt e barit dhe mirëmbajtja e vegjetacionit është prioritet sidomos në këtë periudhë të vitit.
Share