Дел од денешните планирани активности е косењето на средишното зеленило на бул. Јане Сандански и Александар Македонски.
Ова зеленило е со зголемен интензитет на одржување и редовното косење на тревата и одржување на вегатацијата е приоритетно, особено во овој период од годината.
Share