Për dukshmëri dhe siguri më të madhe në komunikacion, bëjmë krasitjen e degëve të varura të drurëve përgjatë rr. Vasil Çekallarov, pas aktvendimit të lëshuar nga Sektori për punë komunale i Qytetit të Shkupit.

Share