За поголема прегледност и безбедност во сообраќајот ги кастриме надвиснатите гранки на дрвјата долж ул. Васил Чекаларов, по издадено Решение од страна на Секторот за комунални работи на Град Скопје.

Share