Këtë javë pune e filluam me kositjen e gjelbërimit në bul.Aleksandri i Maqedonisë në Autokomandë. Ekipet e terrenit me mekanizim përkatës janë duke e rregulluar gjelbërimin si në korsinë e mesme ashtu edhe në të dyja anët e bulevardit, në dalje të Shkupit.

Share