Оваа работна недела ја започнавме со косење на зеленилото на бул.Александар Македонски во Автокоманда. Теренските екипи со соодветна механизација го уредуваат зеленилото како на средната лента, така и од двете страни на булеварот, на излезот од Скопје.
*
Share