Që parqet të jenë të rregulluara dhe të pastra në lagjen e Fushë Topanës u kujdesën ekipet e terrenit nga ai rajon.
Shëtitja nëpër parqet është ideale për ta përjetuar magjinë vjeshtore të nuancave të verdha – të arta të natyrës, gjatë kësaj periudhe. Ekipet nga Parku i Qytetit kujdesen rregullisht duke i pastruar shtigjet për këmbësorë dhe shtigjet ranore nga gjethet e rëna për një qëndrim më të këndshëm për vizitorët.
Filluam me mbjelljen vjeshtore të fidanëve në: Bul. V.S. Bato, Parku Maqedonia, Bul. KAÇKM, Bul. K.J. Pitu, Bul. Brigada e Tretë Maqedonase
Ekipet tona sot i spërkatën fidanët e luleve në lagjen Maxhari për mbrojtje nga myku i hirtë (botritis cinerea).

Share