Formimi i kurorave të pemëve në bul. 8 Shtatori
Në koordinim me Qytetin e Shkupit, ekipet e terrenit intervenuan përgjatë shtegut të këmbësorëve dhe biçikletave nga ura e bulevardit 8 Shtator deri te udhëkryqi me bul. Teodosie Golloganov.
Share