Një pjesë e punonjësve të ndërmarrjes morën pjesë në dhurimin e rrobave, duke mbështetur aksionin me rastin e Javës së Solidaritetit të organizuar nga Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit.
Virtyti njerëzor të cilin duhet ta synojmë është ndihma e ndërsjellë dhe dhurimi.
Faleminderit të gjithëve që dhuruan
Share