E përfunduam me sukses aksionin për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në të dy anët e rrugës, nga hyrja e Sarajit deri në fshatin Bojanë, ku u bë intensivisht:

-pastrimi i detajuar i sipërfaqeve pranë stacioneve të autobusëve,

-krasitja e degëve dhe bimëve shkurrake buzë rrugës,

-kositja e sipërfaqeve barore dhe mbledhja e barit të kositur,

-pastrimi i mbeturinave dhe plehrave nga gjelbërimi dhe ngarkimi i tyre.

Share