Sot ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve në bashkëpunim me NP Parkingu i Qytetit е rregullojnë gjelbërimit pranë parkingut zona D3, prapa QT Biser në komunën e Aerodromit. Është duke u realizuar krasitja dhe formësimi i kurorave të pemëve, me qëllim të parkimit më të aksesueshëm dhe më të sigurt të automjeteve.

Share