• Rregullimi i kejit përgjatë rrjedhës së djathtë të lumit Vardar.
  • Së shpejti prisni elementet e reja të parkut në disa lokacione në Vodno.
  • Rregullimi i korsisë së mesme në bul. Slloveneçka
  • Krasitja e bimësisë dhe mbledhja e gjetheve janë pjesë e aktiviteteve të sotme të ekipeve nga rajoni i Karposhit, për mirëmbajtjen e gjelbërimit në bulevardin Ilinden.
  • Krizantema në rrethrrotullimin në Gjorçe Petrov.
Share