Me numrin e rritur të punëtorëve, është duke u pastruar dhe rregulluar gjelbërimi në bul. Brigada Maqedonase-Kosovare në komunën e Çairit. Aktivitetet të cila i kryejnë ekipet janë në vijim:

Krasitja e shkurreve

Mbledhja e gjetheve dhe mbeturinave

Ngarkimi i tyre

Share