Со зголемен број работници се расчистува и уредува зеленилото на бул. Македонско-косовска бригада во општина Чаир. Активностите кои ги вршат екипите се следните:

Кроење грмушки

Собирање лист и отпадоци

Утовар и изнесување

Share