Dhe këtë vit, organizata sindikale në NP “Parqe dhe gjelbërim“ tradicionalisht shënoi ditën e ndërmarrjes.
Përfaqësuesit e sindikatës falënderuan të pranishmit dhe punonjësit që dolën në pension këtë vit, si dhe punonjësit me 25 vite përvojë pune dhe u ndanë dhurata simbolike, duke i uruar ditë të këndshme pensioni.
Share