И оваа година синдикалната организација при ЈП Паркови и зеленило традиционално го одбележа денот на претпријатието.
Претставници од синдикатот им се заблагодарија на присутните членови и вработените кои оваа година заминаа во пензија, како и на вработените со исполнети 25 години работен стаж и им доделија симболични подароци, посакувајќи им пријатни пензионерски денови.
Share