Në zonën e Autokomandës, bëhet rregullimi i sotëm i gjelbërimit qendror të bulevardit Aleksandar Makedonski me aktivitete të kositjes së barit, grumbullimit i kositjes dhe mbeturinave.
Rregullimi i gjelbërimit bëhet me etapa, përgjatë mbjelljes së bulevardit, me qëllim shikueshmërinë dhe sigurinë më të madhe të përdoruesve të rrugës.
Share