Во реонот Автокоманда денешното уредување на средишното зеленило на булевар Александар Македонски го реализираме со активности на косење на трева, собирање откос и отпадоци.
Средувањето на зеленилото се одвива етапно, долж булеварската жардиниера, со цел поголема прегледност и безбедност на учесниците во сообраќајот.
Share