Grumbullimi i gjetheve, letrës dhe mbeturinave si dhe ngarkimi i së njëjtës masë në kamion janë pjesë e aktiviteteve të djeshme të ekipit kujdestar në Parkun e Maqedonisë. Në këtë mënyrë ne vazhdojmë të mirëmbajmë sipërfaqet e gjelbërta në qytet.

Share