Собирање лисја, хартија и отпадоци како и товарање на истата маса во камион се дел од вчерашните активности на дежурната екипа во парк Македонија. На овој начин продолжуваме со одржување на зелените површини во градот.

Share