Kotoneasteri i kopshtit (cotoneaster) është lloji i ri i bimës me kërcell të ulët me të cilën e filluam rregullimin e gjelbërimit në zhardinerën qendrore në bulevardin Nikolla Karev.
Mbjellja do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ku do të plotësohet edhe me lloje të tjera të fidanëve të rinj.
Share