Panja të reja në bulevardin “Aleksandri i Maqedonisë”
Panje të reja acer sp. e plotësojnë në tërësi alenë e drurëve në gjelbërimin anësor të bulevardit “Aleksandri i Maqedonisë.
Në mbjelljen e sotme të fidanëve të rinj, drejtori Sefi Shabani mori pjesë aktive së bashku me një pjesë të ekipit udhëheqës të ndërmarrjes me qëllim të realizimit të angazhimeve për më shumë gjelbërim në sipërfaqet publike të qytetit.
Share