Нови јавори на булевар Александар Македонски
Новите јавори acer sp. целосно го дополнуваат дрворедот на страничното зеленило на булевар Александар Македонски.
Во денешното садење на новите садници активно учествуваа директорот Сефи Шабани заедно со дел од раководниот тим на претпријатието со цел реализација на заложбите за повеќе зеленило на јавните површини во градот.
Share