Këto ditë të dhjetorit, ekipet bëjnë mbledhjen e masës së gjetheve nëpër sipërfaqet e gjelbra dhe parqet në qytet.
Sot këtë aktivitet e realizojmë përgjatë gjelbërimit të bulevardit “Aleksandri i Maqedonisë”.
Share